حل مشکل کریو و سیسکو

با توجه به بررسی های انجام شده مشکل کریو و سیسکو در کشور حل شده است . این مشکلات که از اولین روز ماه محرم آغاز شده بود و به فیلترینگ کامل کریو انجامیده بود هم اکنون حل شده است